Offiziers-Beförderungen per 1. Oktober 2021

Offiziers-Beförderungen per 1. Oktober 2021

Die Appenzellische Offiziersgesellschaft gratuliert folgenden Offizieren zur Beförderung:

Major Grosjean Louis (EM bat méc 18)

Major Soldera Patrick (LW Stab)

Oblt Stricker Tobias (Log Stabskp 101)